Eva Falkenberg

GlassArt

Art

in glass

and

... more

Glass Art

Painting on canvas

Painting on glass

About me

I am a Norwegian based artist and designer with focus on glass painting and sculpture. I educated at the Swedish National School of Glass and obtained a master`s degree from the University for the Creative Arts, UK.

I am drawn to glass for its qualities that enable me to convey my ideas through layers, colour and light. Much of my inspiration comes from the observing the natural world, but also the process of working with material that allows to apply almost unlimited variety of technical methods for expression. My artistic approach involves traditional techniques of stained glass, glass blowing and cold working.

Om meg

Jeg er en norskbasert kunster og formgiver med fokus på glassmaleri og skulpturelt glass. Jeg er utdannet ved Riksglasskolan i Sverige og har en MA fra University for the Creative Arts i England.

Jeg er tiltrukket av glassets kvaliteter som tillater meg til å uttrykke ideene mine gjennom lag, farger og lys. Mye av inspirasjonen min kommer fra å observere den naturlige verden, men også i selve prosessen med å jobbe med materialet som byr på et nesten ubegrenset spekter av tekniske muligheter for kunstnerisk uttrykk. Min tilnærming inkluderer en rekke teknikker innen tradisjonelt glassmaleri, glassblåsing og glassforedling.

© Copyright – All images, photographs and text are exclusive property of Eva Falkenberg and protected with copyright.